Topoqraf
Sahil Sadiqov, 23, Baku
700
Schedule: Fulltime
Education

Higher

Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti
Fakultə (Nəqliyyat)
İxtisas (Geodeziya Xəritəcəkmə mühəndisi)

Skills

Müasir topogeodeziya alətlərində işləmək bacarığı
Totalstation,Nivelir alətlərində serbəst işləmək bacarığı
Topoqrafik planalma,yerəköçürmə işlərinin yerinə yetirilməsi
Geodezi istinad şəbəkələrini yoxlanılması
Reylef və onun topoqrafik plan üzərində göstərilməsi

Additional Information

Kompyuter praqramlarında serbəst işliyə bilirəm
AutoCad, NetCad, ArcCis, QGis, 3D max
Ms Word, Excell. Pover Point